Hvem vi handler hos

Higher Ground er et prosjekt i Kathmandu, Nepal, som redder jenter ut av sexhandelen med India. Hvert år selges 15 000 barn, jenter og gutter, helt ned i 10-12-årsalderen, til India, til bordellene der. Higher Ground jobber systematisk mot denne handelen, blant annet ved å lære jentene opp i ulike håndverk. De bruker mye tid på å bygge opp igjen jentenes selvrespekt slik at de kan fungere i samfunnet. De jobber også inn mot myndighetene og med å ansvarliggjøre storsamfunnet som lar denne handelen fortsette. Når Gi Jernet satser på skoler og utdanning, så er også dette et ledd i kampen mot sexslaveri.

Mange av våre varer fra Nepal er kjøpt her eller via deres kontaktnett. Armbåndene er eksempler på varer som er laget på deres verksted. De produserer også endel ullvarer, vesker, duker og driver et bakeri. På deres egen hjemmeside, www.higher.ground.com.np kan du lese mere om dette tiltaket.

I den lille landsbyen Dhulikel i Nepal sitter det ei gruppe kvinner og broderer kort til det norske markedet. De er alle analfabeter, har aldri selv gått på skole, men produksjonen av disse kortene er med på å sikre at alle barna i landsbyen nå går på skole. Kvinnene er hinduer, og kjenner lite til kristne tradisjoner. Dette kommer spesielt godt til syne på ett av julekortene – der motivet er julenissen som kneler i stallen! Kanskje et godt bilde på hvordan vår kristne jul ser ut utenfra? Ellers kan du se spor av hinduismen også på englekortene – de vil ikke brodere hvite engler lengre. Hvitt er dødens farge for dem, og etter jordskjelvet i 2015 har vi ikke fått hvite, broderte engler.

På den andre siden av Himalaya, på den tibetanske høysletten (4000 moh og høyere), lever tibetanerne, et nomadefolk. Deres viktigste ressurs er yak-oksene, som leverer alt de trenger av melk, kjøtt, ull og fett. Tibetanerne er under et sterkt press fra de kinesiske myndighetene, slik som alle urfolk, og vi kjenner igjen vår egen historie rundt fornorskingen av samene. Yak-ullen, altså underullen som dyrene feller hver vår, regnes for å være den mykeste og sterkeste ullen som finnes. I dag selges denne i stor grad ubehandlet til kinesiske oppkjøpere, som behandler den og selger de ferdige varene. Prosjektet CYAK Handicraft jobber for å skape arbeidsplasser lokalt slik at tibetanerne kan bearbeide ullen selv og dermed tjene mer på denne ressursen. Sokkene og luene er produsert her. Luene er 100% yak-ull - mykere og varmere finner du ikke!

Du kan lese mer om andre prosjekter vi støtter økonomisk på hjemmesiden til HimalPartner, www.himalpartner.no